Ontmoet ons team

Toegewijd aan het creëren van een betere toekomst, ontwikkelt en ondersteunt ons team lokale initiatieven in Medellín en in heel Colombia.

We ontwikkelen oplossingen voor de wereld van morgen. Grensdoorbrekend verbreden we de horizon van lokale initiatieven door een wereld van mogelijkheden beschikbaar te maken.

Over Andrea, de oprichter

Mijn naam is Andrea Gonzalez Duarte Van Der Leeuw. Ik ben geboren in Bogotá, als baby geadopteerd en opgegroeid in Nederland. Mijn biologische moeder kreeg mij toen ze in een misbruikrelatie zat. Ze nam de moedige beslissing om weg te gaan, maar had niet de middelen om mij de opvoeding te geven die ze wilde. Hoewel ik veel mooie herinneringen heb aan mijn jeugd, was het opgroeien in een klein Nederlands dorp als het enige gekleurde kind vreemd. Uiteindelijk word je heel veerkrachtig als je opgroeit in een gemeenschap waar je altijd anders bent. Mensen om me heen geloofden minder in mijn capaciteiten, en dat gaf me extra kracht om mezelf tegenover hen te bewijzen.

Na het afronden van mijn studie sociaal werk aan de Hanzehogeschool in Nederland, heb ik de wereld rondgereisd en ben ik een paar jaar later verhuisd naar de prachtige stad Medellin, Colombia. Toen ik terugkeerde naar Colombia, zag ik een opvallend verschil in de rol van vrouwen in de samenleving en was ik het zat. De vrouwen die ik ken, werken, creëren, voorzien en vechten - en dan is er zo'n groot verschil tussen de seksen? Dat past niet in onze moderne tijd. Toen ik de stichting startte, wist ik meteen dat ik wilde werken aan gelijkheid, vooral voor vrouwen en kinderen, omdat zij recht hebben op gelijke en eerlijke kansen en behandeling, net als iedereen. Ik voel me sterk over dit onderwerp, omdat deze ongelijkheid de reden achter mijn adoptie is. Nu zet ik me in om de ongelijke omstandigheden te veranderen en samen te werken aan een rechtvaardigere wereld.

Onze partners & Sponsoren

Ontmoet het team

Gerrit van
der Leeuw

Penningmeester

Robijn Victoria de Jong

Bestuurslid

Alex Chiel
Hollander

Bestuurslid

**De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen wel een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Wil jij ook meedoen?

Doneer

Alle beetjes helpen. Jouw donatie helpt ons om kinderen de noodzakelijke educatieve materialen te bieden om de projecten te kunnen draaien.

Doneer nu